Sallandse Boer

Sallandse Boer overbrugt historie en hedendaagse tijd
Stöppelhaene is van oorsprong een boerenfeest waarbij gevierd werd dat de oogst binnen was.  Als de rogge en gerst van het land waren, bleven de stöppels over. Op dat land ging de haan op zoek naar zaadjes. De laatste ‘gast’ (daar zit de Stöppelhaene in ons logo bovenop, de a in gast klinkt tussen de a en de e in) van de laatste wagen die van het land kwam, was voor de geestelijke van het dorp. Die kon het dan verdelen onder de armen. Want van rogge en gerst kon je brood maken, stro gebruikte men vroeger in het matras.

Stöppelhaene heeft nog altijd een belangrijk plattelandsonderdeel, denk aan de jaarlijkse boerendag. De Sallandse Boer heeft ook een grote rol in het feest. Een ceremoniële rol, maar zeker ook een inhoudelijke. Tijdens het oogstcorso krijgt hij ruimte zijn visie te geven op het agrarische en plattelandsleven van nu en in de toekomst.

De Sallandse Boer is altijd iemand met een agrarisch bedrijf, daarnaast is het bijna altijd iemand die ook op andere terreinen maatschappelijk actief is. Daarnaast is hij ambassadeur van het oogstgave project, een derde wereld project dat via collectes ondersteund wordt door Stöppelhaene. Net als de armen vroeger de laatste oogst kregen, zo krijgt nu een project ergens in de wereld een deel van onze welvaart.

De Sallandse Boer overbrugt daarmee het historische en het hedendaagse karakter van Stöppelhaene. Gebruiken van vroeger zijn er nog steeds, maar in een modern jasje gestoken. Dat geldt voor de oogstgave, voor het agrarisch bedrijf en voor het leven op het platteland.

De Sallandse boer voor 2023 is melkveehouder Erik Overkempe uit Raalte. Lees hier meer over Erik en zijn bedrijf.

Meer over het oogstgaveproject Overzicht Sallandse Boeren