Huisregels

Er mag met Stöppelhaene veel maar een aantal zaken kunnen beslist ook niet!

 1. Onder het evenemententerrein wordt verstaan:
  a. Domineeskamp feestterrein.
  b. Parkeerplaats Domineeskamp.
  c. Het gehele centrum van Raalte.
 2. Het is op Stöppelhaene voor bezoekers onder 18 jaar niet toegestaan om alcohol te kopen en/of consumeren. Daarnaast is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Na een eerste waarschuwing volgt bij een tweede overtreding verwijdering van het terrein.
 3. Op verzoek van organisatie, bar personeel, beveiliging of andere bevoegden dient een geldig ID bewijs getoond te kunnen worden waardoor de leeftijd kan worden vastgesteld.
 4. Jongeren van 18 jaar t/m 25 jaar zijn verplicht om een polsbandje te dragen bij de aankoop van alcoholhoudende dranken aan de bars op het evenemententerrein. Polsbandjes worden op centrale plekken op de Domineeskamp en Grote Markt verstrekt op vertoon van een geldige legitimatie, voorzien van pasfoto en geboortedatum.
 5. Roken is op Stöppelhaene alleen toegestaan in de open lucht. In gebouwen, tenten en onder een overkapping mag niet worden gerookt.
 6. Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het evenemententerrein: dranken, drugs, glaswerk, blik, plastic flessen, slag – en/of stootwapens, op wapens gelijkende of aanstootgevende voorwerpen.
 7. De organisatie behoudt zich het recht voor om personen in clubkleding (motor of voetbal) zonder opgave van redenen niet toe te laten tot het evenemententerrein.
 8. Op het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving omtrent het gebruik van, en de handel in drugs van toepassing.
 9. Huisdieren zijn op het evenemententerrein niet toegestaan.
 10. Bezoekers worden verzocht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van organisatie en beveiligingspersoneel.
 11. Het is niet toegestaan te flyeren op het evenemententerrein. Posters plakken alleen toegestaan op de hekken bij de toiletgroepen waarop dit staat aangegeven. Ophangen van spandoeken is niet toegestaan.
 12. Het rolstoelplatform op ‘t Stöppelveld is alleen toegankelijk voor mindervaliden met maximaal 1 begeleider.
 13. Indien u gebruik maakt van een van de diensten van de EHBO post:
  a. Mag er maar één persoon extra mee naar binnen.
  b. Mag er géén gebruik gemaakt worden van de mobiele telefoon.
  c. Mag er niet gerookt worden.
  d. Mag er geen drank mee naar binnen.
 14. Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van een van de evenementen van Stöppelhaene is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 15. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade of enigerlei letsel ontstaan aan de bezoeker en/of goederen van de bezoeker. Hieronder wordt ook verstaan diefstal en vermissing.
 16. Tijdens het evenement worden (foto-)opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigden, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotiedoeleinden.
 17. Tijdens het evenement zullen ook camera opnames gemaakt worden. Het tijdens de Stöppelhaene verantwoordelijke beveiligingsbedrijf is hiervoor gemachtigd door justitie en gemeente Raalte.
 18. Bij constatering van overtreding van artikel 1 t/m 11 van dit reglement kan de organisatie of de ingehuurde beveiliging, personen de toegang tot het evenemententerrein weigeren of van het terrein verwijderen.