Oogstgave

De Oogstgave 2024, het goede doel tijdens Stöppelhaene, gaat naar een agrarisch onderwijsproject in Kibinge-Oeganda van de Stichting Kinderen van Uganda. Er is in Oeganda geen landbouwonderwijs. Het onderwijsproject biedt voor grote groepen kinderen en jongeren op korte én lange termijn voedselzekerheid en voldoende inkomsten uit de landbouw. Op korte termijn krijgen schoolgaande kinderen via de aanleg van schooltuinen praktisch landbouwonderwijs én een volwaardige lunch. Deze aanpak wordt vervolgd met leer-/ werkstages op modelboerderijen en de praktijk scholing van jongeren in de landbouw. Het geld uit de Oogstgave wordt gebruikt om dit project te realiseren.

Sinds 2012 werkt de lokale bevolking van het district Kibinge in Oeganda aan het verbeteren van hun eigen levensomstandigheden. De landbouw staat in dit gebied centraal maar levert door klimaatverandering, bodemuitputting en verouderde landbouwmethoden niet genoeg op. Door proeven met duurzame landbouwmethoden is bewezen dat de opbrengsten sterk omhoog kunnen gaan.

Drie nieuwe schooltuinen voor 1.500 kinderen
Projectcoördinator Stephen Kamya en zijn team werken in een netwerk van 14 scholen, een gezondheidscentrum en agrarische coöperaties samen aan hun toekomst. Stephen ziet de Oogstgave 2024 als een gouden kans de gemeenschapsaanpak verder te versterken. “We gaan met de opbrengst drie nieuwe schooltuinen aanleggen en onderhouden. Zo krijgen ruim 1.500 kinderen dagelijks een voedzame lunch en leren ze in de praktijk goede landbouwmethoden. 100 van de meest gemotiveerde kinderen – jongens én meisjes – gaan, in hun vakantieperiode, op leer-werkstage en krijgen een startpakket voor een home garden. Een aanpak die werkt!”

Stoppelhaene voor voedselzekerheid in Kibinge
Tweehonderd jongeren, die de leer- en werkstages al eerder doorlopen hebben, krijgen handgereedschappen en training om als loonwerker ingezet te worden op bestaande boerderijen. Zij krijgen onderwijs in duurzame landbouw en geven deze kennis door aan de boeren. Op deze manier worden teruglopende oogsten als gevolg van klimaatverandering en bodemuitputting tegengegaan. Onderdeel van hun training en die van alle boeren in het district zijn ook de aanleg van proefvelden met verbeterde gewassen als zoete aardappels en bananen en training in het houden van kleinvee. Door te investeren in praktijkonderwijs kan de voedselzekerheid van de bewoners van Kibinge écht worden verbeterd. Jij kunt daar tijdens Stöppelhaene aan bijdragen.

Over Stichting Kinderen van Uganda
Meer weten over Stichting Kinderen van Uganda? Bekijk dan hun website.

Draag jouw steentje bij!
Het is een prachtig gebaar dat we vanuit Salland een groep mensen in een ander deel van de wereld op weg kunnen helpen. Een mooie plus op het Stöppelhaenefeest. De werkgroep benadrukt dat al het geld rechtstreeks naar het Oogstgaveproject gaat.

Tijdens Stöppelhaene wordt een hybride deur-aan-deurcollecte gehouden. Je kunt contant geld geven, maar ook gebruik maken van een QR-code. Deze komt binnenkort ook op de website. Ook wordt tijdens diverse festiviteiten van Stöppelhaene geld ingezameld. Heb je dan nog niets gedoneerd, dan kun je altijd nog een mooie bijdrage storten op bankrekening NL45 RABO 0142 9671 57 onder vermelding van Oogstgave 2024.

Oogstgaveproject 2023: wat is er met het opgehaalde geld gedaan?
In 2023 ging de Oogstgave naar het moestuinenproject in Mulima. De Oogstgave voor dit Zuid-Afrikaanse dorp leverde afgelopen jaar 20.500 euro op. In februari en maart 2024 is gestart met de aanleg van 10 moestuinen bij nieuw gebouwde huizen, waardoor gezinnen niet alleen een veilig dak boven het hoofd kregen maar ook meer voedselzekerheid en een gevarieerde maaltijd dankzij de tuin kregen.

Wilke Hop, medewerker bij HomePlan, was begin dit jaar zelf in Mulima. Haar ervaringen: “In februari was ik mee op een bouwreis naar Mulima en heb ik kunnen zien wat voor een enorm verschil een moestuin maakt in de levens van de mensen. Het voorziet de gezinnen niet alleen in een gevarieerdere maaltijd, maar ook zag ik dat gezinnen ontzettend trots zijn op hun moestuin. Zo liet een alleenstaande moeder vol trots haar verschillende gewassen zien! De tuinen liggen er netjes bij en de gewassen groeien goed in deze regio.

Het is erg indrukwekkend om te zien dat de eerste pilots voor moestuinen in deze regio zo goed uitwerken, daarom geeft het nog meer voldoening dat we dankzij de Oogstgave deze manier van werken op grotere schaal kunnen voortzetten in Mulima. Bij alle nieuwgebouwde HomePlan huizen in Mulima wordt direct een moestuin aangelegd. In februari is gestart met de bouw van 10 huizen, in het najaar worden nog eens 10 huizen gebouwd met een moestuin. Daarnaast is Father Chris ook bezig met de selectie en aanleg van overige moestuinen bij de gezinnen die dit hard nodig hebben.

Ook hebben we een gemeenschappelijke tuin bezocht in Mulima, hier zijn ‘Garden Champions’ gekozen. Zij hebben de training voor de moestuinen succesvol doorlopen en hebben nu de leiding over deze tuin. Onder andere de kinderen van de crèche worden met een voedzame maaltijd uit de moestuin gevoed!”.

Familie Kilibone in Mulima (project 2023)

Familie Kilibone in Mulima (project 2023)

Father Chris bij de moestuin (project 2023)

Father Chris bij de moestuin (project 2023)

 

 

 

 

 

 

 


Historie oogstgave
De oogstgave is een traditie binnen de Stöppelhaene. In de eerste jaren van Stöppelhaene stelden de boeren in Salland een aantal garven rogge of andere gewassen beschikbaar voor de oogstgave. De Sallandse boer zamelde deze in en gaf de opbrengst namens alle boeren van Salland aan de geestelijkheid. Vervolgens kwamen deze opbrengsten ten goede aan de armen en zieken in Raalte en omgeving. Het karakter van de oogstgave is veranderd: er wordt nu geld, in plaats van oogstproducten ingezameld.

De oogstgaven komen tegenwoordig niet meer alleen van de boeren, maar van de hele Raalter bevolking. De opbrengsten komen ieder jaar ten goede aan een ander landbouwproject in het buitenland. Het gaat om afgebakende projecten in arme landen met een agrarisch karakter of met betrekking tot voedselvoorziening, waarbij het liefste iemand of een organisatie uit Salland betrokken is. De Werkgroep Oogstgave Raalte (WOR) zorgt voor de keuze van het project en onderhoudt het contact met het project. Een project aandragen of meer weten over de WOR? Meer informatie over de WOR, projectvoorwaarden en contactgegevens.

ANBI
De Stichting Oogstgave Stöppelhaene Raalte is een “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI). Een gift aan een ANBI-instelling heeft fiscale voordelen voor de schenker.

Projecten en opbrengsten van voorgaande jaren

2023 - 'Moestuinen voor Mulima' - € 20.500,-

2022 - 'Vluchtelingenkampen Nepal' - € 26.700,-

2019 - 'Tuinenproject' Filipijnen - € 28.300,-

2018 - 'Mount Neverrest' in Thailand - € 30.100,-

2017 - 'Groentetuinen in Nicaragua' in Larreynaga - € 26.600,-

2016 - 'Groeikansen aan de rand van de woestijn' in Kaya in Burkina Faso - € 28.250,-

2015 - Landbouwproject oorlogsweduwen Noord-Oost Sri Lanka - € 29.350,-

2014 - Gezinslandbouwproject in Mooto (Congo) - € 30.500,-

2013 - Greenhouse-project in Kenia - € 33.100,-

2012 - Aurora, Filippijnen - € 32.450,-

2011 - Switi Village, Zambia - € 31.700,-

2010 - Kitojo dorp in Oeganda - € 33.600,-

2009 - Vruchten voor Bangladesh - € 31.450,-

2008 - Vrouwen voor vrouwen' Ethiopië - € 30.850,-

2007 - Hart voor Noord Oost Sri Lanka - € 31.600,-

2006 - Project Moldavië - € 26.675,-

2005 - 'Maak heel wat gebroken is' Rwanda - € 27.050,-  

2004 - 'Geef voor een kas' Bolivia - € 29.050,-