Frank van Rossum is dit jaar Sallandse Boer

23 juli 2022

Frank van Rossum (57 jaar) uit Nieuw Heeten is tijdens de Roggemaaiersavond op 22 juli gepresenteerd als de Sallandse Boer van Stöppelhaene. Frank is dit jaar het visitekaartje van Stöppelhaene én het gezicht van de hedendaagse agrarische sector. Hij volgt Marcel Strijtveen op, de Sallandse Boer van 2019. Frank zou al in 2020 Sallandse boer worden, maar vanwege corona heeft hij 2 jaar ‘in de wacht gestaan’.

Frank en zijn vrouw Gerda hebben een zoon en twee dochters. De familie Van Rossum heeft een melkveebedrijf aan de Holterweg in Nieuw Heeten. De prachtige boerderij uit 1913 heet Groot Bromhaar en Frank is daar de derde generatie Van Rossum. Frank heeft de boerderij overgenomen van zijn oom, na 18 jaar samen met hem in maatschap te hebben gewerkt.

De koeien van Frank liggen in diepstrooisel en lopen buiten (weidegang). Twee melkrobots melken de koeien. De melk die het bedrijf levert, voldoet aan het keurmerk Planet Proof. Daarvoor gelden extra eisen op het terrein van landschapsbeheer, kruidenrijk grasland en duurzaamheid.

Frank is een echte koeienboer en trots op zijn vee. Hij heeft interesse in de fokkerij en was al eens vierde bij de verkiezing van de beste veestapel van Nederland. Hij is lid van de districtsraad van de coöperatie CRV. Daarnaast is hij ook lid geweest van de ruilverkavelingscommissies voor N35 en Boetelerveld. In zijn vrije tijd gaat Frank graag mountainbiken. Niet voor niets kwam hij op de Roggemaaiersavond aan op zijn mountainbike.

De tradities van het Sallandse Oogstfeest spreken Frank aan. Hij is dan ook graag ambassadeur van het oogstgaveproject. Het project ‘De vluchtelingen in Nepal verdienen het’ wil Bhutaanse vluchtelingen in Nepalese kampen helpen. Met de opbrengst kunnen tientallen gezinnen overleven door varkens, kippen en geiten te houden en groente te telen. Frank hoopt dat de inwoners van Salland ook enthousiast zijn over dit project en dat de oogstgave dit jaar weer een hoge opbrengst heeft!  Giften kunnen overgemaakt worden naar NL45RABO0142967157 t.n.v. Oogstgave.