Stöppelhaene Agro en Food Symposium

Waar & Wanneer?

vrijdag 26 aug:12:00 - 16:00 uur
locatie: Bij Lampe
genre:

Stöppelhaene Agro en Food Symposium: hoe kan het anders? 

Na twee jaar geen Agri & Food Symposium, kan de achtste editie plaatsvinden. De agri en food sector zit in een steeds veranderende markt en dit roept vragen op.  Hoe buig je uitdagingen om naar kansen? En hoe ga je aan de slag met het verdienmodel van jouw bedrijf binnen de kringlooplandbouw? Tijdens het Agri & Food Symposium ‘Hoe kan het anders?’ van Stöppelhaene gaan we hierover in gesprek.

Het symposium start met een lekkere lunch. Vervolgens begint een clinic Omdenken. Met Omdenken leer je op een creatieve manier naar uitdagingen te kijken en hoe je deze kunt ombuigen tot kansen.

Daarna wordt ingezoomd op lokale innovatie. Een aantal agrarische ondernemers uit de regio vertellen over hoe zij op veranderingen inspelen en hoe zij aan een duurzaam verdienmodel werken. Natuurlijk is hierbij ruim tijd voor vragen uit de zaal.

En hoe kun je nou zelf als agrarisch ondernemer een innovatieve stap zetten? Tijdens deze middag halen we op wat daarvoor nodig is. Welke verwachtingen hebben zij van andere partijen? En hoe kunnen de organiserende partijen en de overheid ondernemers helpen? Denk aan de provincie Overijssel en gemeenten zoals Raalte, partijen als de Kracht van Salland, LTO Noord, Salland Boert en Eet Bewust, Landstede, Green East, erfcoaches, Green Impact Raalte en Kennispoort Regio Zwolle. Waar kunnen deze partijen bij helpen en welke vragen liggen er bij de ondernemers? Het symposium sluit af met een borrel voor alle aanwezigen.

Tijdens het Agri & Food Symposium van Stöppelhaene willen wij je inspireren voor een toekomstbestendige en duurzame landbouw. Deze middag is gericht op landbouwers, maar ook op ondernemers in de agri en food sector, ketenpartijen en erfbetreders uit Oost-Nederland, Overijssel en Regio Zwolle.

Aanmelden

Ben je erbij? Meld je dan aan! 

Programma

12.00 – 13.00 uur   Inloop en lunch
13.00 – 13.05 uur   Welkomstwoord door dagvoorzitter Sabine Uitslag
13.05 – 13.50 uur   Clinic Omdenken
13.50 – 14.50 uur   Lokale innovatie in de agri en food sector door lokale sprekers
14.50 – 14.55 uur   De eerste stap: hoe kan het anders?
14.55 – 15.00 uur   Samenvatting en afsluiting
15.00 – 16.00 uur   Borrel