Stöppelhaene Agro en Food Symposium

Waar & Wanneer?

vrijdag 26 aug:12:00 - 16:00 uur
locatie: Bij Lampe
genre:

Stöppelhaene Agro en Food Symposium: hoe kan het anders? 

De sector Agri & Food kan meer laten zien dat het zich aanpast en progressief verandert. Hoe kan het anders? Hoe maak je als ondernemer die keuzes? Welke stappen zet je dan en wie kan je helpen? Hoe ga je aan de slag met een duurzaam verdienmodel binnen de kringlooplandbouw? Daar gaat het over tijdens het Agro en Food Symposium op de vrijdagmiddag van de Stöppelhaene.

Het symposium start met een lekkere lunch. Vervolgens begint een clinic Omdenken. Met Omdenken leer je op een creatieve manier naar uitdagingen te kijken en hoe je deze kunt ombuigen tot kansen.

Daarna wordt ingezoomd op lokale innovatie. Een aantal agrarische ondernemers uit de regio vertellen over hoe zij op veranderingen inspelen en hoe zij aan een duurzaam verdienmodel werken. Natuurlijk is hierbij ruim tijd voor vragen uit de zaal.

En hoe kun je nou zelf als agrarisch ondernemer een innovatieve stap zetten? Tijdens deze middag halen we op wat daarvoor nodig is. Welke verwachtingen hebben zij van andere partijen? En hoe kunnen de organiserende partijen en de overheid ondernemers helpen? Denk aan de provincie Overijssel en gemeenten zoals Raalte, partijen als de Kracht van Salland, LTO Noord, Salland Boert en Eet Bewust, Landstede, Green East, erfcoaches, Green Impact Raalte en Kennispoort Regio Zwolle. Waar kunnen deze partijen bij helpen en welke vragen liggen er bij de ondernemers?

Het symposium sluit af met een borrel voor alle aanwezigen. De bijeenkomst is bedoeld voor ondernemers en erfbetreders uit Regio Zwolle en heel Oost-Nederland.