Oogstdankviering

Waar & Wanneer?

donderdag 29 aug:09:30 - 10:30 uur
locatie: Kruisverheffing
genre: Familie

Oogsten, danken, delen tijdens de Stöppelhaene Oogstdankviering. Stöppelhaene is een oogstdankfeest om onze dankbaarheid tot uitdrukking te brengen. 

De tijden zijn onzeker vanwege de oorlog in Oekraïne met alle gevolgen van dien. En veel boerengezinnen zien vanwege de stikstofmaatregelen hun toekomst somber in. En toch mogen we dankbare mensen zijn. We hebben het hartstikke goed in ons land.

Daarom houden we de feestelijke Eucharistieviering in de basiliek van de H. Kruisverheffing. ‘Eucharistie’ komt uit het Grieks en betekent ‘dankzeggen’.

Dankbaarheid tegenover God, maar ook dankbaarheid tegenover mensen. ‘Dank je wel’ tegen de boer, de bakker, degene die de maaltijd klaarmaakt. Want daar moet het al mee beginnen. Dankbaarheid behoort tot het wezen van ons geloof!

Wat er gebeurt bij gebrek aan dankbaarheid, laten ons de lezingen van die ochtend zien. Die houden ons een spiegel voor. En als we in die spiegel kijken dan zien we mensen die hebberig zijn en ondankbaar jegens de eigenaar van de wijngaard, jegens zijn knechten en zijn zoon. We zien een wijngaard die enkel nog wilde vruchten voorbrengt. De druiven zijn zuur… erg zuur.

En we zien een teleurgestelde heer van de wijngaard, teleurgesteld vanwege de ondankbaarheid van de pachters. Zij moeten de wijngaard teruggeven. En mensen die wel eerlijk zijn en dankbaar mogen haar in ontvangst nemen.

Dankbaarheid verbindt ons met God en met elkaar. Danken is één van de mooiste gaven wie we hebben ontvangen. We zien u graag!